دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

 

لینک دانلود دفترچه

کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه مهندسی فضای سبز – کد ۱۳۲۸
دریافت دفترچه  زبان روسی – کد ۱۱۲۲
دریافت دفترچه  زبان آلمانی – کد ۱۱۲۴
دریافت دفترچه مشاوره – کد ۱۱۴۳
دریافت دفترچه آماد- کد ۱۱۵۶
دریافت دفترچه علوم و مهندسی مرتع وآبخیزداری – کد ۱۳۰۱
دریافت دفترچه زراعت و اصلاح نباتات – کد ۱۳۰۳
 دریافت دفترچه  علوم و مهندسی باغبانی- کد ۱۳۰۵
 دریافت دفترچه  ترویج وآموزش کشاورزی- کد ۱۳۰۶
دریافت دفترچه  علوم و مهدسی جنگل – کد ۱۳۰۷
دریافت دفترچه علوم دام و طیور-کد ۱۳۰۹
دریافت دفترچه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- کد ۱۳۱۲
دریافت دفترچه علوم و مهدسی صنایع غذایی- کد -۱۳۱۳
دریافت دفترچه بیماری شناسی گیاهی – کد ۱۳۱۵
دریافت دفترچه علوم و مهندسی محیط زیست – کد ۱۳۱۷
دریافت دفترچه مجموعه مدیریت – کد ۱۱۴۲
دریافت دفترچه علوم و مهندسی آب – کد ۱۳۰۲
دریافت دفترچه اقتصاد کشاورزی – کد ۱۳۰۴
دریافت دفترچه  مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک – کد ۱۳۰۸
دریافت دفترچه علوم و مهندسی شیلات – کد ۱۳۱۱
دریافت دفترچه مدیریت و کنترل بیابان – کد ۱۳۲۱
دریافت دفترچه  روان شناسی- کد ۱۱۳۳
دریافت دفترچه  مهندسی مکانیک بیو سیستم – کد ۱۳۱۹
دریافت دفترچه علوم تربیتی- کد ۱۱۱۷
دریافت دفترچه علوم زمین – کد ۱۲۰۱
دریافت دفترچه مهندسی مکانیک – کد۱۲۶۷
دریافت دفترچه مهندسی معدن – کد ۱۲۶۸
دریافت دفترچه  حسابداری- کد ۱۱۳۴
دریافت دفترچه  زیست شناسی سلولی و مولکولی کد ۱۲۰۶
دریافت دفترچه  آمار – کد ۱۲۰۷
دریافت دفترچه  ریاضی – کد ۱۲۰۸
دریافت دفترچه  فیزیک – کد ۱۲۰۴
دریافت دفترچه  مهدسی برق – کد ۱۲۵۱
دریافت دفترچه زبان فرانسه  – کد ۱۱۴۳و۱۱۱۷

 

لینک دانلود دفترچه

کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه  حقوق- کد ۱۱۲۶
دریافت دفترچه  شیمی – کد ۱۲۰۳
دریافت دفترچه  مهندسی شیمی- کد۱۲۵۷
دریافت دفترچه مهندسی صنایع – کد ۱۲۵۹
دریافت دفترچه مهندسی نقشه‎برداری – کد ۱۲۶۳
 دریافت دفترچه  مهندسی عمران- کد ۱۲۶۴
 دریافت دفترچه  مهندسی مواد و متالوژی- کد ۱۲۷۲
دریافت دفترچه   مهندسی کامپیوتر- کد ۱۲۷۷
دریافت دفترچه مهندسی نساجی – کد ۱۲۸۳
دریافت دفترچه  ایمنی، بهداشت و محیط‎زیست – کد ۱۲۹۴
دریافت دفترچه معماری – کد ۱۳۵۲
دریافت دفترچه  هنرهای موسیقی – کد ۱۳۶۰
دریافت دفترچه طراحی پارچه و لباس – کد ۱۳۶۴
دریافت دفترچه علوم جغرافیایی – کد ۱۱۰۲
دریافت دفترچه  علوم اقتصادی – کد ۱۱۰۵
دریافت دفترچه  علوم ورزشی – کد ۱۱۰۶
دریافت دفترچه  علوم اجتماعی- کد ۱۱۰۸
دریافت دفترچه مجموعه فلسفه – کد ۱۱۱۶
دریافت دفترچه  علوم سیاسی و روابط بین‎الملل – کد ۱۱۳۰
دریافت دفترچه تاریخ – کد ۱۱۰۷
دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق – کد ۱۱۱۲
دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام – کد ۱۱۱۳
دریافت دفترچه ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی – کد ۱۱۱۴
دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی(مخصوص اهل تسنن) – کد ۱۱۱۵
دریافت دفترچه  زبان فرانسه – کد ۱۱۲۰
دریافت دفترچه  زبان انگلیسی – کد ۱۱۲۱
دریافت دفترچه باستان‎شناسی – کد ۱۱۳۲
دریافت دفترچه  مدرسی معارف اسلامی – کد ۱۱۵۲
 دریافت دفترچه  هنرهای نمایشی و سینما – کد ۱۳۵۷
 دریافت دفترچه  هنرهای تصویری و طراحی – کد ۱۳۵۸
 دریافت دفترچه  رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین – کد ۱۱۶۱
 دریافت دفترچه مجموعه علوم قرآن و حدیث – کد ۱۱۱۱
 دریافت دفترچه فرماندهی و مدیریت انتظامی – کد ۱۱۶۰
 دریافت دفترچه  زبان عربی – کد ۱۱۰۴
دریافت دفترچه بیوشیمی بالینی – کد ۱۵۰۹
دریافت دفترچه زبان فرانسه حقوق  – کد ۱۱۲۶
دریافت دفترچه زبان آلمانی و فرانسه – کد ۱۱۰۸- ۱۱۱۶-۱۱۳۰
دریافت دفترچه زبان ادبیا ت فارسی – کد ۱۱۰۱

 

 

 

لینک دانلود دفترچه

کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 دریافت دفترچه ۱۱۱۰ – زبان فرانسه -مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۵ –  مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۷ – ایرانشناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۸- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۹- زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه ۱۱۳۱ – مطالعات جهان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۸ –  علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه ۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دریافت دفترچه ۱۱۴۴-مدیریت دریایی
 دریافت دفترچه ۱۱۴۶ –  محیط زیست
دریافت دفترچه ۱۱۴۸ –  مدیریت کسب و کار و امور شهری
 دریافت دفترچه ۱۲۰۲ – ژئوفیزیک وهواشناسی
 دریافت دفترچه ۱۲۰۵ –  فوتونیک
 دریافت دفترچه ۱۲۰۹ -علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۱۳ – زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه ۱۲۱۴ – زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه ۱۲۱۵ –  علوم محیط زیست
 دریافت دفترچه ۱۲۱۶ – زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه ۱۲۱۸ – تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه ۱۲۱۹ – علوم شناختی
 دریافت دفترچه ۱۲۵۳ –  مهندسی نفت
  دریافت دفترچه ۱۲۵۵ – مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه ۱۲۵۶ – مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه ۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه ۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه ۱۲۷۶ –  مهندسی فناوری اطلاعات
 دریافت دفترچه ۱۲۷۹ –  مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه ۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه ۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیط زیست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه ۱۲۹۵-آموزش مهندسی
 دریافت دفترچه ۱۲۹۲ – مهندسی بازرسی فنی
 دریافت دفترچه ۱۲۹۳ – مهندسی ایمنی -بهداشت ومحیطزیست HSE
 دریافت دفترچه ۱۳۱۴ -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۲ – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۴ – بیوتکنولوژی کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۵ – توسعه روستایی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۰ – برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه ۱۳۵۱ – طراحی شهری
 دریافت دفترچه ۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۹ – هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه ۱۳۶۱ – هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه ۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه ۱۳۶۳ – فرش
 دریافت دفترچه ۱۵۰۱ – انگل شناسی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه ۱۵۱۰- سم شناسی
دریافت دفترچه ۱۱۰۹ – زبان های باستانی ایران
دریافت دفترچه ۱۱۵۳-  اطلاعات
دریافت دفترچه ۱۲۸۶-مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

منبع: سایت سنجش

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.