تعرفه طراحی لوگو تجاری ، شرکتی و شخصی

لوگو و طراحی لوگوی تجاری، شرکتی و شخصی

لوگو یا نشان‌ واره یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌است.

شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً از دیگر علایم مشابه دیگر متفاوت باشد.

نشان‌واره طرحی ملموس و متمایز برای نمایاندن یک مجموعه، کالا یا سرویس مشخص است که در کنار اشاره به برخی مفاهیم، گاهی ویژگی‌ها و هویت یک سازمان یا کالا را نیز بازمی‌نمایاند.

طراحی لوگو حرفه ای

طراحی آرم و نشان تجاری حرفه ای

طراحی ترکیبی علائم تجاری

طراحی آرم و نشان تجاری شما بصورت ترکیبی و حرفه ای

طراحی نام تجاری شرکتی

طراحی حرفه ای نام تجاری و برند شرکتی

طراحی علائم بصورت حرفه ای

طراحی حرفه ای علائم تجاری و شرکتی

طراحی برند شخصی

طراحی حرفه ای برند شخصی شما

طراحی نام و نشان فارسی

طراحی حرفه ای نام و نشان تجاری بصورت فارسی

طراحی لوگو کافی نت باران
 • بررسی سفارش

  بررسی سفارش شما و اعلام زمان مورد نیاز طراحی

 • پرداخت هزینه طراحی

  واریز ۵۰ درصد هزینه طراحی

 • قرار گرفتن در ردیف کاری

  قرار گرفتن در لیست انتظار جهت طراحی

 • اتمام طراحی و تحویل

  پایان طراحی و تحویل محصول

 • پرداخت الباقی مبلغ طراحی

  پرداخت مبلغ باقیمانده و تحویل آنی طرح

 • تعرفه نقره ای
 • ۳۵۰ هزار تومان
 • ارائه ۲ طرح متفاوت
  ۳ مرتبه ویرایش رایگان
  ارائه سورس لایه باز
  پشتیبانی ۷/۲۴
 • تعرفه ای طلائی
 • ۴۵۰ هزار تومان
 • ارائه ۳ طرح متفاوت
  ۵ مرتبه ویرایش رایگان
  ارائه سورس لایه باز
  پشتیبانی ۷/۲۴
 • تعرفه الماس
 • ۵۰۰ هزار تومان
 • ارائه ۴ طرح متفاوت
  ۶ مرتبه ویرایش رایگان
  ارائه سورس لایه باز
  پشتیبانی ۷/۲۴