ثبت شماره شبا سهام عدالت دارندگان برگ سهام

فرم ثبت شماره شبا سهام عدالت

  • لطفا شماره ملی سهام دار را با صفر های اول شماره به صورت کامل و بدون خط تیره ( ۱۰ رقمی ) وارد کنید مثال ۰۰۷۰۸۵۴۳۰۹
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD